Skip to main content

Välkommen till Entreprenörsgruppen

Entreprenörsgruppen är ett unikt nätverk av
kunniga personer & företag med stora resurser.

Tyvärr finns det fortfarande entreprenörer som gör dålig entreprenad, konsulter som ger dålig rådgivning samt produktleverantörer som rekommenderar produkter vilka inte är den bästa lösningen för beställaren.

Detta innebär fördyrande kostnader för beställaren, om inte direkt så inom alldeles för kort tid.

Därför har Entreprenörsgruppen grundats för att kunna förmedla seriösa, kunniga och välrenommerade entreprenörer, konsulter samt leverantörer av produkter och utrustningar.

I nedan gröna rutor finns några av de kunskapsområden som Entreprenörsgruppen har nödvändiga spetskompetenser och resurser.

Kontaktuppgifter till företagen finns i varje kunskapsområde.